Skip to main content Skip to footer

Privacy verklaring

Privacyverklaring V.O.F. ROVEBA – versie 1 september 2022.

Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacy-beleid is er op gericht om persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en voor alle betrokkenen transparant te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen via onze interactie met u en hoe wij met die gegevens omgaan.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens van contactpersonen van klanten en toeleveranciers. Deze persoonsgegevens worden verzameld in verband met de producten en diensten, die wij aanbieden. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld, als gegevens die online - bijvoorbeeld via ons bestelprogramma of onze website - worden verzameld. Van deze contactpersonen verzamelen wij de namen, emailadressen en telefoonnummers. Wij doen dat als verwerker.

Doelen voor het verwerken van de persoonsgegevens

Wij verzamelen deze persoonsgegevens van onze contactpersonen voor onze bedrijfsvoering. Deze gegevens worden gebruikt om te kunnen inkopen, te verkopen, om onze producten te leveren, om met u te communiceren en u te factureren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om u te kunnen voorzien van onze nieuwsbrieven en weekaanbiedingen. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken, welk bezwaar kosteloos binnen vier weken zal worden geëffectueerd.

Grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens

De gegevensverwerking is gebaseerd op de grondslag dat deze noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons, te weten voornoemde direct marketing door middel van nieuwsbrieven en weekaanbiedingen.

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij delen de persoonsgegevens enkel met onze verwerkers, benodigd voor onze bedrijfsvoering, zoals providers en toeleveranciers. Met deze verwerkers worden voordat de verwerking start verwerkersovereenkomsten aangegaan met daarin opgenomen onder andere passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder geheimhoudingsverplichtingen.

Welke bewaartermijnen zijn van toepassing?

Persoonsgegevens van contactpersonen van klanten en leveranciers worden bewaard zo lang als de relatie met de betreffende klant c.q. leverancier voortduurt, tenzij gebleken is dat de contactpersoon eerder uit dienst is getreden bij de betreffende klant of toeleverancier. Deze persoonsgegevens blijven daarnaast bewaard zolang wij wettelijk verplicht zijn om de onderliggende bescheiden en data te bewaren of deze aan te houden om onze rechten te waarborgen. Deze persoonsgegevens worden voor marketingdoeleinden slechts bewaard gedurende maximaal een maand na een ingediend bezwaar. Zodra de bewaartermijn is afgelopen worden de persoonsgegevens bewaard in fysieke vorm geshredderd door een daartoe gespecialiseerde derde. Digitale persoonsgegevens worden dan gewist uit alle applicaties, logs, bestanden, archieven door een daartoe gespecialiseerde derde.

 

Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrieven omdat u klant bent of omdat u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich voor onze nieuwsbrieven  uitschrijven door middel van de link die bij iedere nieuwsbrief  gevoegd is.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de door onze verwerkte persoonsgegevens?

Betrokkenen hebben onder andere het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet, dataportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking. Ook bestaat het recht bezwaar te maken tegen direct marketing. Deze rechten van betrokkenen dienen immer te worden gerespecteerd. Verzoeken worden door ons binnen een maand kosteloos uitgevoerd. Heeft u een vraag of klacht dan kunt deze mailen aan info@roveba.nl. Wij beantwoorden deze zo snel mogelijk. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op onze websites te plaatsen, waarbij dan expliciet de datum van de bijgewerkte versie wordt vermeld..- versie 1 september 2022.

V.O.F. ROVEBA

Pieter Zeemanweg 77
3316 GZ Dordrecht

078-6187598

Openingstijden

Maandag 08.00 - 16.30

Dinsdag 08.00 - 16.30 // 18.30 - 21.00

Woensdag 08.00 - 16.30

Donderdag 08.00 - 16.30

Vrijdag 08.00 - 16.30

Zaterdag / Zondag gesloten

Welkom nieuwe klanten!

Voor vragen of meer informatie,

vul ons contactformulier in.

We helpen je graag verder!